EBIT NORDIC BLIR EBIT CONSULTING

EBit Nordic blir Ebit Consulting og tar nå steget og blir et fullverdig “management consulting” selskap.

“Endringen skal oppleves som positiv for eksisterende kunder, og styrke eksisterende og nye leveranser”, sier daglig leder Runi Bergstrøm.