TJENESTER

Som uavhengige erfarne konsulenter setter vi kundens mål først, og skaper trygghet i viktige valg og leveranser

STRATEGI OG LEDELSE

DIGITALISERING

Vi kan bidra inn i virksomheter som trenger støtte på sentrale roller innenfor digitalisering, enten det er strategisk eller operativt.

Operativt kan det f.eks. handle om anskaffelser, implementering og governance av nye IT-systemer. 
Vi har innsikt i og er opptatt av IT-sikkerhet og personvern.

Strategisk dreier det seg om å se mulighetsbildet og potensialet det ligger i å endre arbeidsprosesser, samhandling, informasjonsutveksling og utvikle nye tjenester. Samt å forstå de trusler og muligheter som ligger i risikobildet

KUNDER

Om oss

eBIT Consulting tilstreber å skape trygghet i kundenes digitale transformasjons prosesser!

Våre verdier er; Personlige, Uavhengige, Fleksible og Fremtidsrettede. Vi gir din organisasjon et PUFF i riktig retning!

Konsulenter fra eBIT Consulting er ikke bundet av egne metoder og modeller, men evner å sette seg inn i kundens situasjon og bruke kundens modeller, verktøy og vokabular når det er ønskelig.

Våre konsulenter har med seg solid kompetanse og erfaring, og en verktøykasse som brukes ved behov. De er uavhengige og fleksible. eBIT Consulting er opptatt av å følge med i tiden og konsulentene fornye stadig egen formal kompetanse. Vi jobber planmessig og strukturert med utvikling i et fremtidsrettet perspektiv og bidrar til å gi kundens organisasjon trygghet og et PUFF i riktig retning i digitale transformasjonsprosesser.

Ved å velge eBIT Consulting får dere trygge, uavhengige og erfarne konsulenter med på laget!

Runi Bergstrøm
Daglig leder
 

Kontakt oss

Vår daglig leder Runi Bergstrøm tar gjerne en prat og ser om vi kan hjelpe deg.

Epost: runi.bergstrom@ebitconsulting.no

Tlf: 918 42 101